O nás

Home / O nás

Americká společnost pro mikrobiologii (ASM) je nejstarší a s více než 43 tisíci členy i největší jednooborová členská organizace na světě. Svým spektrem činností se dotýká téměř každého aspektu současné mikrobiologie, ale též i některých dalších oborů. Význam či věhlas této organizace dokládá například i to, že mezi její členy patří nebo patřilo i několik nositelů Nobelovy ceny.

Poslání ASM je zlepšovat mikrobiologické vědy skrze vědecké znalosti a rozšiřovat výsledky základního a aplikovaného výzkumu. ASM podporuje programy vzdělání, výcviku a veřejných informací, má vlastní širokou publikační činnost, vydává řadu odborných periodik a knih, pořádá pravidelná setkání, workshopy a konference.

www.asm.org