XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

Home / Nezařazené / XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS.
Jedinou podmínkou konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Vice informací na: http://www.med.muni.cz/tomdny/